Visualisatie Tibbensteeg Deventer

RESTAUREREN

Veelal zien eigenaren er tegenop om aan een ‘dure' restauratie te beginnen. Helemaal wanneer de financiële haalbaarheid nog onzeker is. Restaureren is niet ingewikkeld of complex wanneer u de juiste mensen inschakelt. Tegen relatief geringe kosten geven wij u inzicht in de haalbaarheid van uw bouwplan. Daarnaast kunnen wij voor u de subsidiemogelijkheden onderzoeken bij o.a. het Prins Bernard Cultuurfonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.

 

Of het nu gaat om restauratie van een bestaand pand of een pakhuis dat omgetoverd moet worden tot woonhuis, Bouwgenoot geeft u advies op maat. Bekijk eens samen met de bouwkundigen van Bouwgenoot uw monument en bespreek de mogelijkheden om te restaureren. Wilt u restaureren ? Neem contact met ons op.

 

 restauratie voormalig schoolgebouw         restauratie winkel - woning         restauratie pakhuis