bouwgenoot random

ONDERHOUDEN

Iedere woning, appartement of bedrijfspand is onderhevig aan slijtage. Door weersinvloeden, gebruik of eenvoudigweg ‘de loop der tijd'. U kunt wachten met actie te nemen tot er zich een mankement voordoet. U kunt ook een plan opstellen om lekkages, slijtage en gebreken te voorkomen. Zo blijft de waarde van uw pand behouden. Wij helpen u graag om dit plan voor u op papier te zetten. Voorkomen is beter, dan .......... 

Wij kunnen u van dienst zijn met:

 

   


Meerjarenonderhoudsplanning:

Doel van een meerjarenonderhoudsplanning is het inzichtelijk maken van de kosten van toekomstig onderhoud. Bouwgenoot brengt voor u de bouwkundige staat in beeld inclusief de technische installaties. Daarna wordt het meerjarenonderhoudsplan opgesteld met daaraan gekoppeld de te verwachten kosten. Meestal wordt er een planning gemaakt voor 10 jaar. U kunt zelf bepalen of Bouwgenoot de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden voor u coördineert of dat u het zelf regelt.

 

Onderhoudsadvies
Goed onderhoud is het behoud van uw woning. Door kleine mankementen direct te verhelpen wordt erger voorkomen. Denk aan alle soorten onderhoud zoals een lekkende dakgoot, herstel van de dakbedekking. Maar ook het tijdig schilderen van de kozijnen zodat houtrot wordt voorkomen. Wij adviseren u graag over preventief onderhoud en hoe wij voor u de werkzaamheden kunnen coördineren.

 

Beheer en ondersteuning VVE
De eigenaren van een appartementencomplex zijn vaak verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VVE). Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het appartementencomplex. Bouwgenoot kan u of de Vereniging ondersteunen door middel van bijvoorbeeld advisering en begeleiding rond een complexe onderhoudsklus. Ook voor praktische zaken kan Bouwgenoot de VVE veel werk uit handen nemen: het verzorgen van vergaderingen, het opstellen van kostenbegrotingen voor bijvoorbeeld reserveringen voor planmatig onderhoud. Veelal is deze ondersteuning een welkome aanvulling voor een Vereniging van Eigenaren.