bouwgenoot random

INSPECTEREN

Wanneer u een bestaande woning of bedrijfspand koopt wilt u graag vooraf weten hoe het pand er bij staat. Is er sprake van gebreken of achterstallig onderhoud ? Staat de prijs in verhouding tot de kwaliteit van het pand? Door uw woning te laten inspecteren krijgt u inzicht in de bouwkundige staat en een indicatie van de herstelkosten. Ook bij een nieuw te bouwen woning kunnen wij u van dienst zijn met een controle tijdens de bouw en /of een opleveringskeuring.

 

Bouwgenoot biedt de volgende inspecties:

 
DSCF5265 copy  DSCF3009  DSCF1997 copy


Inspectierapport
Het is mogelijk om ten behoeve van een subsidieaanvraag een inspectierapport te laten opstellen. Dit kan belangrijk zijn wanneer u bijvoorbeeld subsidie wilt aanvragen voor het schilderen van houtwerk. Uit een inspectierapport moet dan blijken dat er geen sprake is van houtrot.

Bouwtechnische keuring

Dit is een visuele inspectie van het pand met een schriftelijke rapportage over de bouwkundige staat van het pand. In het rapport kunt u ook de te verwachten herstelkosten opnemen van de gebreken die op het moment van de keuring aan het licht komen.

Bouwgenoot kan ook een inspectie van het pand verzorgen zonder rapportage. Hierbij loopt u samen met één van onze medewerkers door het pand en legt hij u ter plaatse uit hoe de staat van de diverse onderdelen van het pand zijn

Bouwcontrole

Tijdens de bouwwerkzaamheden kunt u Bouwgenoot inschakelen voor inspectie op bepaalde momenten. Dit zijn vaak inspecties aan constructieonderdelen die ten tijde van de oplevering niet meer te zien zijn. Hiervan ontvangen u en de betrokken partijen een rapport. Bij constatering van gebreken vindt uiteraard overleg met u plaats om dit te bespreken.

Opleveringskeuring
Een deskundige van Bouwgenoot loopt met u mee tijdens de oplevering. Ter plekke worden dan de tekortkomingen, onduidelijkheden of afspraken genoteerd. Aan het eind van de oplevering krijgt u van ons het keuringsrapport. Het is gebruikelijk om de aannemer vooraf te informeren dat u ter zijde wordt gestaan door een onafhankelijk adviesbureau.