bouwgenoot random

BOUWEN

U gaat een huis of bedrijfspand bouwen, u wilt verbouwen of u denkt er alleen nog maar aan. Reden genoeg om een afspraak te maken met een van onze medewerkers. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij aangeven wat er mogelijk en onmogelijk is en waaraan u zoal moet denken.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers in alle fasen van het bouwen. Of het nu gaat om een advies, een schets, een bouwtekening of ondersteuning tijdens het gehele bouwproces; wij staan graag voor u klaar.

Voor een gedetailleerd overzicht van onze werkzaamheden klik op het desbetreffende onderdeel

bouwen - 1   bouwen - 2 

 

 

Schetsplan en haalbaarheidsonderzoek
Tegen relatief geringe kosten krijgt u snel helder of uw bouwplan haalbaar is en wat de mogelijke beperkingen zijn.

Wij onderzoeken of uw bouwwensen technisch én financieel haalbaar zijn.

In deze fase kan Bouwgenoot voor u:

 • wensen inventariseren,

 • schetsplan maken,

 • toetsen plan aan het bestemmingsplan,

 • het aanvragen van een pré-advies bij de gemeente,

 • subsidiemogelijkheden onderzoeken,

 • globale kostenraming maken en

 • opstellen van een exploitatieberekening.

schetsplan aanbouw

 

 

Bouwtekening en aanvraag omgevingsvergunning
In deze fase, wanneer uw schetsplan verder wordt uitgewerkt tot een definitief plan, kunnen wij u van dienst zijn met:

 • bouwtekening maken,
 • toetsing van het definitieve bouwplan aan het bouwbesluit,

 • aanvraag omgevingsvergunning 

 • aanvraag eventuele subsidies.

 bouwtekening - plattegrond    bouwtekening - detail

 

 

Werkbeschrijving en aanbesteding 

Wilt u de werkzaamheden laten uitvoeren door derden dan is het belangrijk hierover duidelijke afspraken te maken en deze afspraken vast te leggen.

Bouwgenoot kan voor u:

 • werkomschrijving opstellen,

 • bestek opstellen,

 • begroting opstellen,

 • aannemers selecteren en aanbesteding regelen en

 • overeenkomst van aanneming maken

Bouwbegeleiding en directievoering 

Bouwbegeleiding
Namens u kunnen de medewerkers van Bouwgenoot optreden als toezichthouder op de bouw. Wij controleren voor u of er volgens het contract wordt gebouwd en bewaken de kwaliteit en de planning.

Wij kunnen voor u:

 • kwaliteit van de uitvoering bewaken,

 • werktekeningen controleren,

 • afwijkingen signaleren en actie ondernemen,

 • besprekingen voeren en

 • eindoplevering verzorgen.

 

Directievoering
Tijdens de uitvoering kunt u zich laten vertegenwoordigen door Bouwgenoot. Wij zorgen ervoor dat uw project wordt gebouwd zoals is vastgesteld in werkomschrijving, bestek en tekeningen. Tevens zijn wij namens u aanspreekpunt voor alle partijen.


De directievoerder van Bouwgenoot kan voor u:

 • rond beslismomenten adviseren,

 • werkzaamheden van diverse partijen coördineren en afstemmen,

 • vergaderingen organiseren en notuleren,

 • afspraken van partijen bewaken en zorgen voor naleving,

 • afwijkingen signaleren en actie ondernemen,

 • meer- en minderwerk beoordelen,

 • controleren van facturen en verzorgen van eindafrekeningen

 • leidinggeven aan bouwtoezicht of uitvoerder en

 • zorgdragen voor de oplevering.